Cennik i Regulamin

CENNIK I REGULAMIN

Bezpieczeństwo

Szlaki

Wyposażenie

Marózka
Swaderki-Kurki
80 zł
 • czas:2-3 godz.
 • długość trasy: 7km
 • Minimalna ilość kajaków: 1 szt.
Marózka
J.Poplusz-Swaderki-Kurki
90 zł
 • czas:3-4 godz.
 • długość trasy: 9 km
 • Minimalna ilość kajaków: 2 szt.
Marózka
Myślice-Swaderki
100 zł
 • czas:4-5 godz.
 • długość trasy: 14 km
 • Minimalna ilość kajaków: 3 szt.
Marózka
Waplewo-Kurki
120 zł
 • czas:7-8 godz.
 • długość trasy: 21 km
 • Minimalna ilość kajaków: 3 szt.
Jeziora
Niskie-Staw-Pluszne Małe-Pluszne-Poplusz-Marózka
120 zł
 • czas:7-8 godz.
 • długość trasy: 21 km
 • Minimalna ilość kajaków: 3 szt.

Njaczęstsze Pytania

TAK! Jeżeli uczestnik spływu kajakowego, stosuje się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa, spływ kajakowy jest w 100% bezpieczny

Posiadamy bardzo dużą ilość sprzętu, bez problemu jesteśmy w stanie obsłużyć duże grupy, imprezy firmowe itp.

oczywiście, akceptujemy zwierzęta 🙂

Wypożyczając Sprzęt Akceptujesz Regulamin Znajdujący Się Poniżej

Sprzęt należy oddać najpóźniej do godz. 20.00 ostatniego dnia wypożyczenia. Cena zawiera wypożyczenie kajaka jedno lub dwuosobowego z kapokami i wiosłami oraz transport kierowców z mety na miejsce startu. Na życzenie klienta obsługujemy również inne trasy, wówczas wypożyczenie kajaków wyceniane jest indywidualnie. Za wypożyczenie kajaka na spływ kilkudniowy obowiązuje opłata 50 zł/ dobę oraz koszt transportu sprzętu w kwocie 2,00 zł/km liczony w dwie strony – z wypożyczalni na start i z powrotem, a po spływie z wypożyczalni na metę i z powrotem. Dysponujemy busem do przewozu osób, w którym przewozimy maksymalnie 7 osób. Na trasach spływu, gdzie nie ma możliwości przepłynięcia bezpłatnie przewozimy kajaki na kolejny, spławny odcinek. Pomagamy w wynajęciu busów lub autobusów do przewozu większej ilości osób. W naszej wypożyczalni znajdą Państwo tylko nowe kajaki wykonane z polietylenu HDPE. Wszystkie wypożyczone wiosła mimo długości 225 cm są bardzo lekkie, gdyż wykonane są z aluminium zakończonego płetwą polietylenową prostą lub skrętną, wykonaną przez firmę Kajak.Pro. Każdy wypożyczający otrzymuje również kamizelkę asekuracyjną firmy Aquarius lub Olimp, a dzieci poniżej 7go roku życia specjalne kamizelki ratunkowe. Dysponujemy przyczepką do jednorazowego przewozu 13 kajaków.

Regulamin

1. Kajaki z wyposażeniem (wiosła, siedziska, kamizelki asekuracyjne i ratunkowe) będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Wypożyczalni. 2. Kajaki wypożyczać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które przedłożą Wypożyczającemu do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i zaakceptują warunki niniejszego regulaminu stwierdzając to własnoręcznym podpisem na Rewersie umowy wypożyczenia (osoby te zwane są dalej Klientem). 3. Dzieci do 14 lat mogą pływać wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej. 4. Osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się. 5. Klient płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie. Na jedno dziecko przypada jeden opiekun. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką osób dorosłych. 6. Klient dysponujący sprzętem pływającym może zabrać na kajak tylko jedną osobę nieumiejącą pływać pod warunkiem, że pasażer przez cały okres pływania będzie miał założoną kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną. 7. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry według obowiązującego cennika. Na rewersie wpisywana jest rodzaj i ilość wypożyczanego sprzętu, data i miejsce jego zwrotu. 8. Kopia rewersu podpisana przez Klienta pozostaje u Wypożyczającego i jest potwierdzeniem zawarcia przez Klienta umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. 9. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu. 10. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu i podpisanie rewersu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. 11. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia. 12. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność. 13. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej przez Klienta odbywa się na odpowiedzialność Klienta. 14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji. 15. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu Wypożyczający nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. 16. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie, Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczającego. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczającego do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu. Klient, który nie wpłacał kaucji zobowiązany jest zwrócić wypożyczającemu wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu. 17. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym wypożyczającego. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczającego. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania. 18. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczającego do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu. 19. Użytkownikom sprzętu zabrania się: – kąpieli podczas pływania – wędkowania z kajaków – zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów – picia alkoholu w czasie dysponowania kajakiem – wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem – zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju 20. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do: – przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej, – zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów, – opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania, – zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany, – kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób. Wszystkich kajakarzy prosimy o pozostawienie rzeki w stanie, w jakim ją zastali. Prosimy o zabranie wszystkich śmieci ze spływu i wyrzucenie ich w śmietniku lub pozostawienie w kajaku- my wyrzucimy je za Was. Nie zaśmiecajmy naszych pięknych lasów, rzek i jezior!

Co ze sobą zabrać?